วิดิโอการให้สัมภาษณ์เต็มแบบไม่ได้ตัดออก เป็นภาษาฝรั่งเศส ของพ่อนะคะ ในคลิปนี้จะยาวหน่อย แต่จะเห็นบรรยากาศที่ประทับด้วยค่ะ ตอนท้ายๆจะเห็นเจ้าชายและเจ้าหญิงพระองค์น้อยนั่งเรียนหนังสือ น่ารักมากๆค่ะ

 

 

 

 


วิดิโอเมื่อ 30 ปีที่แล้ว BBC ได้สัมภาษณ์ในหลวง และได้เผยแพร่ไปทั่วโลก