“โปรแพคคู่ Family Day for Mom”

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกใหม่ประเภท VIP “แพคคู่ซื้อจากราคาเดิมปกติ 1,990 บาท ต่อคันต่อปี เป็นราคา 3,980 บาท ลดเหลือ 3,000 บาทเท่านั้น (หมายเหตุ : อายุรถยนต์ 0-9 ปีเท่านั้น)***
1.ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย เป็นระยะเวลา 1 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่รวมค่าอะไหล่) เช่น ยางแบน , สตาร์ทไม่ติด, แบตเตอรี่หมด, ความร้อนขึ้นสูง ฯลฯ
2.ฟรี บริการลากจูง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะทาง 30 กิโลเมตร ต่อครั้ง หากเกิน 30 กิโลเมตร คิดเพิ่ม กม.ละ 25 บาท
เงื่อนไขหลักในการให้บริการ
1.คุ้มครองรถยนต์ที่จดทะเบียนกับ CWC เท่านั้น
2.ขอสงวนสิทธิ์ไม่บริการรถยนต์ที่เสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี
3.ขอสงวนสิทธิ์ไม่บริการรถยนต์ ที่อยู่ระหว่างซ่อมในศูนย์บริการ หรือ อู่บริการ
4.ขอสงวนสิทธิ์รถยนต์ที่มีการดัดแปลง,รถโหลดเตี้ย,รถแข่งทุกประเภท ,รถเชิงพาณิชย์
5.พื้นที่การบริการ 77 จังหวัด ยกเว้น พื้นที่เสี่ยงภัย 3 ชายแดนจังหวัดภาคใต้ , บนดอย , หมู่เกาะต่างๆ
รับสมัครวันนี้12สิงหาคม2560ถึง12กันยายน2560นี้เท่านั้น ***************************************************************************************************** ***
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกใหม่ประเภท VIP เพิ่มเติม
A) ฟรี! ค่าเช่ารถ ในกรณีที่พนักงานของ CWC ไม่สามารถซ่อมรถยนต์ของสมาชิกเสร็จภายในวันเดียว ท่านจะได้รับ รถเช่าจำนวน 1 วัน มูลค่าวันละ 1,500 บาท และต้องมีระยะทางเกินกว่า 200 กม. จากพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ
B) ฟรี! โรงแรม 1 คืน เมื่อรถยนต์ของท่านเกิดเหตุขัดข้อง นอกพื้นที่ ที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนที่อยู่ไว้กับบริษัทฯ เกินกว่า 200 กม. และไม่สามารถซ่อม หรือแก้ไขรถของท่านให้แล้วเสร็จภายในวันนั้นได้ CWC ยินดีมอบห้องพักโรงแรมของจังหวัดนั้น ๆ ให้ท่าน ฟรี มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท โดยท่านสามารถนำใบเสร็จรับเงินของโรงแรมนั้นๆ มาเบิกกับบริษัทฯ ได้ในภายหลัง
C) ฟรี! ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในกรณีที่รถของท่านสมาชิกเสียเกินกว่า 200 กม. ที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนที่อยู่ไว้กับบริษัทฯ CWC และไม่สามารถซ่อมแซมได้ภายในวันเดียว ท่านมีสิทธิ์รับตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดกลับภูมิลำเนาเดิม จำนวน 2 ท่าน มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
(หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิเฉพาะรายการ A, B, C สมาชิกสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งต่อหนึ่งเหตุการณ์เท่านั้น)