โรงพยาบาลและสุขภาพ

 

 

 

โรงพยาบาลศิครินทร์
มอบส่วนลด 5 %
สำหรับ ค่าห้องและค่ายา ให้กับท่านสมาชิก คาร์เวิลด์ คลับ
(ยกเว้น ค่าตรวจ, ค่าบริการที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)

 

  โรงพยาบาลไทยนครินทร์
มอบส่วนลด 5 % สำหรับ ค่าห้องและค่ายา ให้กับท่านสมาชิก คาร์เวิลด์ คลับ
(ยกเว้น ยาพิเศษ)
 

   
 

โรงพยาบาลสมิติเวช
มอบส่วนลดให้ท่านสมาชิก คาร์เวิลด์ คลับ ดังนี้
1. ผู้ป่วยนอก (OPD) มอบส่วนลด 10 % สำหรับค่ายา ,LAB ,X-RAY
(ยกเว้น CT ,MRI, ULTMSOUND,เครื่องมือพิเศษ ,ค่าแพทย์ และทันตกรรม)

2. ผู้ป่วยใน (IPD) มอบส่วนลด 10 % สำหรับค่าห้องพัก ,ค่ายา ,LAB ,X-RAY
(ยกเว้น CT ,MRI ,ULTMSOUND,เครื่องมือพิเศษ ,ค่าแพทย์ และทันตกรรม)

(หมายเหตุ ท่านสมาชิก สามารถเข้ารับสิทธิ์ส่วนลด ข้างต้นกับทางโรงพยาบาลสมิติเวช ได้ทั้ง 2 สาขาคือ-โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท -โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์)


(หมายเหตุ : การจองใช้สิทธิ์ส่วนลดท่านสมาชิกต้องติดต่อกลับ
แผนกสิทธิประโยชน์สำหรับท่านสมาชิกที่ คุณรัตนา หรือ คุณธนัชภรณ์
ที่เบอร์โทร 02-015-1919 ต่อ 1101-1102)

 

 

 

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ.ทรานสปอร์ตเซอร์วิส
มอบส่วนลดให้ท่านสมาชิก คาร์เวิลด์ คลับ ดังนี้
บริการรถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำ รถพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยตลอดการเดินทาง จำนวน 3 คน ได้แก่

1. เจ้าหน้าที่ขับรถ 1 คน

2. เจัาหนัาที่พยาบาลวิชาชีพ 1 คน

3. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน

(หมายเหตุ : การจองใช้สิทธิ์ส่วนลดท่านสมาชิกต้องติดต่อกลับ
แผนกสิทธิประโยชน์สำหรับท่านสมาชิกที่ คุณรัตนา หรือ คุณธนัชภรณ์
ที่เบอร์โทร 02-015-1919 ต่อ 1101-1102)

 

 

 

 

 

   
   
 

บริษัท คาร์เวิลด์ คลับ จำกัด
417/19-21 หมู่ที่5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-015-1919 (ตลอด 24.ชั่วโมง) แฟกซ์ : 02-745-8569
E-mail : support@cwc.co.th